Λ 
 < 
 > 
28
af
41
Tórshavn
© Finn
Klods op ad kirkegården ligger Kongsgården, Kirkjubøargarður. En del af bygningskomplekset, roykstovan, er ældre end kirken - det stammer tilbage fra 1000-tallet.