Λ 
 < 
 > 
13
af
106
Marstal
© Finn
Fra vindsiden af Eriks hale er der udsigt til Ristinge Klint på Langeland.