Λ 
 < 
 > 
78
af
106
Der er utrolige mængder af edderfugle i vandet ud for Urehoved.
Her er de set fra vores frokost­sted gennem min lomme­kikkert, en Leica Trinovid 8×20 BC.
Øhavsstien på Ærø
© Finn