Finn-J.dk

Danmark

 Fynsk sommer 1983 

Side 11
af 120


På hjemvejen kører vi ind omkring Arreskov Sø med skarvkolonierne. Alle træer på den lille ø er døde pga. skarvernes skarpe ekskrementer. Man kan undre sig over en livsform, hvor man slår sine redetræer ihjel, men landet har jo oprindelig været skovdækket, så der har været træer nok at tage af.

Senere har skarverne forladt øen og er flyttet i land. Der er også blevet færre af dem, fordi de bliver jagtet, ikke af jægere, men af havørne!