Λ 
 < 
 > 
12
af
80
Isefjorden 2017
© Geodætisk Instituts Eftf.Efter at have været på ølejr på Lyø og på male­kursus på Tåsinge er jeg den 26. juli igen ude at sejle. Her ved min ofte benyttede ankerplads "ved poplerne" ved Hørby på Tuse Næs.
Isefjorden 2017
© Finn J