Λ 
 < 
 > 
20
af
80
Isefjorden 2017
© Finn J
Isefjorden 2017
© Finn J8. august tager jeg ud på en flerdagestur i Puk. Jeg cykler til marinaen, men har i forvejen kørt kajakken og sejlene derned.