Λ 
 < 
 > 
46
af
80
Isefjorden 2017
© Finn J
Her er køer - dog ikke på Koholm, men på fastlandet.