Λ 
 < 
 > 
49
af
80
Isefjorden 2017
© Finn J
Trapezjollerne i Bramsnæs Sejlklub skal ud på onsdagskapsejlads.
Jeg var engang på besøg i huset med bindingsværks-glasgavlen - de har altså en fin udsigt.