Λ 
 < 
 > 
11
af
62
Isefjorden 2017
© Finn J
Isefjorden 2017
© Finn J


Tirsdag den 22. august tager jeg ud på en længere tur i Puk. Med Qaqortoq på slæb krydser jeg nordpå gennem Orø Vestre Løb og Yderbredning.