Λ 
 < 
 > 
15
af
62
Isefjorden 2017
© Finn J
Skansehage tidlig morgen onsdag den 23. august. Lystfiskerne er på plads og i orden, og bilfærgen WWW.HUNDESTED-ROERVIG.DK er på vej mod Hundested. I kimingen ses Orøs trætoppe som fatamorgana.