Λ 
 < 
 > 
21
af
62
Gammelt kort (1901-71) med det forsvars­værk fra omkring 1807, der har givet navn til Skanse­hage.
Kolera­hospitalet var en karantæne­station bygget i 1853 - nu er der ferie­kolonien Skansen.
Det moderne kort viser en stor areal­tilvækst for odden, der består af af­lejringer af sand og sten. De er af storm­bølger skyllet ind fra nord­kysten af Sjæl­land.
Isefjorden 2017
© Geodætisk Instituts Eftf.
Isefjorden 2017
© Geodætisk Instituts Eftf.