Λ 
 < 
 > 
24
af
62
Isefjorden 2017
© Finn J
Køer på Skansehage. I forgrunden har man ryddet for rynket rose - noget af et sisyfosarbejde, for hvis man ikke graver rødderne op, kommer de hurtigt igen.