Λ 
 < 
 > 
12
af
88
Tirsdag den 5. september cykler jeg ned til marinaen. I strand­skoven før Eriks­holm ser jeg en ung og en gammel vinbjerg­snegl på en bøgestamme.
Isefjorden 2017
© Finn J
Isefjorden 2017
© Finn J