Λ 
 < 
 > 
27
af
88
Isefjorden 2017
© Finn J
Isefjorden 2017
© Finn J
Den 10. september er vinden anderledes frisk end sidst jeg var ude at sejle. Jeg står ned i Inderbredning til Eriksholm Skov. Her får jeg set Meginjolle nummer 301.