Λ 
 < 
 > 
39
af
88
Isefjorden 2017
© Finn J
Jeg ankrer i bunden af fjorden, og så kommer bygen.