Λ 
 < 
 > 
81
af
88
Isefjorden 2017
© Finn J
Selvom Puk er kommet på land er jeg ikke færdig med Isefjorden for i år. På en vandretur fra Holbæk til Lammefjorden den 17. oktober får vi dette kig ud over Lammefjorden ved Audebo.