Λ 
 < 
 > 
25
af
28
Kroen er brændt, kun rejse- stalden står tilbage.
Tempelkrogen
© FJ