Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 20 af 77
Tåsinge Vejle, torsdag. Jeg synes rørskoven er for svær, så jeg snyder og kigger i en anden retning.

Fredag. Det er sjældent jeg orker at male det samme motiv flere gange, så dette er en undtagelse. "Helvede er gentagelsen", som der står på Mai-Britts opslagstavle.