Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 35 af 77
Mai-Britts opslagstavle bliver man ikke så hurtigt færdig med.

Plakaterne viser Pierre Bonnards Le Cabinet de toilette au canapé rose (Nu à contre-jour) fra 1908, samt Henri de Toulouse-Lautrecs Mademoiselle Marcelle Lender fra 1895. Højskolernes slogan at helvede er gentagelsen udtrykker at et højskoleophold kan bryde den daglige trummerum; modsat Albert Camus, der mente at Sisyfos var et lykkeligt menneske.