Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 55 af 77
Det er næsten umuligt at finde overnatning denne weekend, for der er en velbesøgt kapsejlads ved Svendborg, Silverrudder. Vi må tage til takke med Udsigtens B&B i Svendborg - det bedste man kan sige om den er netop udsigten. I højre side ses tre kirketårne: Vor Frue, hvor jeg er døbt og konfirmeret, Sankt Nikolaj, hvor min mor er ditto, samt Bregninge kirke på Tåsinge.