Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 61 af 77
Skovballe Havn. "Færgen" er Athalie af Egholm, og jeg som troede at Egholm var ubeboet.
En rød glente. Vist ikke så almindelig på disse kanter.