Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Kragekær Kunstskole 2017-18 > side 72 af 77
Om søndagen viser Mai-Britt særlige teknikker med aftørring af farve for at male skyer. Først i akvarel...