Λ 
 < 
 > 
14
af
30
Kanelgiflerne smager skam udmærket, men det er nok tvivlsomt, om jeg vil opnå samme ekstatiske lykke som de unge på billedet.
Møn
© Finn J