Λ 
 < 
 > 
19
af
30
Møn
Møn
© Finn J

Camønoen er en fis i en hornlygte: Man har trukket nogle streger på et kort og fundet på et smart navn, og så forventer man at folk strømmer til, trasker rundt på asfaltvejene og betaler for overnatningen. Vandrestier og primitive lejrpladser er der ikke kommet flere eller bedre af.