Λ 
 < 
 > 
29
af
30
Møn
Sådan ser lejrpladsen ud fra oven. Nærmeste vandhane er 2½ km væk, men jeg har 2 liter vand med fra Klintholm Havn - dog for lidt til et døgn, viser det sig.