Λ 
 < 
 > 
1
af
27
Møn
© Finn J
Onsdag morgen starter jeg med et havbad. Vandet er 12 grader - det koldeste jeg nogenside har badet i - men jeg vil lige afprøve, hvad jeg har indladt mig på, for på den kommende yoga-weekend er der varslet morgenbad i havet. Faktisk er det ikke helt så slemt som frygtet - ihvertfald ikke bagefter, hvor jeg føler en velgørende varme strømme gennem kroppen.