Λ 
 < 
 > 
1
af
44
Møn
© Finn J
Tidligt fredag morgen på Møns Klint lejrplads titter solen ind til mig gennem træerne på klinten. Jeg pakker min rygsæk og sætter kursen nordover mod Jydelejet.
Møn
© Finn J