Λ 
 < 
 > 
40
af
44
Møn
© Inez D
Møn
© Inez D

Weekendens instruktører er Kristian Romme og Inez Dahlbæk. De både laver mad til os og fylder dagene med yoga, kirtan, mantrasang, lydhealing, kakaoceremoni mm. Begge aftener bliver vi lagt i seng til sang og musik - alt sammen meget varmt og dejligt.