Λ 
 < 
 X 
44
af
44
Møn
© Finn J
Inez anretter de medbragte snacks, hvor de 4 æblesorter er mit bidrag. Mit forhold til den mere spirituelle del af yogaen er lidt ligesom Niels Bohrs til lykkebringende hestesko: "Det virker, også selvom man ikke tror på det".
SLUT