Λ 
 < 
 > 
5
af
44
Møn
© Finn J
Lille Ørnebjerg lejrplads er en stor lejrplads, der skal bookes. Der er ingen faciliteter - hverken vand, shelter eller lokum - men mange herligheds­værdier.