Λ 
 < 
 > 
1
af
81
Cykelturen starter i Hjalet, nær Farø­broerne, her på Google maps.
Jeg har min cykel på taget af bilen og Bjarnes og Lisbeths på bagsmækken. Ole kommer i bil fra Falster.
© Lisbeth J