Λ 
 < 
 > 
54
af
81
Hen under aften får vi fyr på et bål, for første gang på turen.
© Finn J