Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsstien april 2016 > side 105 af 118
Viadukt på Brobybanen, (Odense - Nørre Broby - Faaborg Jernbane, 1906-1954).

Her på Google.

Vi er ved den røde pil på Geodætisk Instituts Kort over Danmark 1:200000, 1935.