Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsstien april 2016 > side 16 af 118
Vi installerer os på Alpegårdens shelterplads. Her er to tradi­tionelle sheltre - vi er ikke nået til de arkitekt­tegnede endnu.