Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsstien april 2016 > side 2 af 118
Vi kommer til Svendborg med bussen fra Nyborg og går langs havnen og vesterud af byen ad den gamle Svendborg-Fåborg jernbane, inden vi drejer nordover mod Hvidkilde.