Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsstien april 2016 > side 25 af 118
Vi inspicerer lejrpladsen syd for Stågerup.

Shelteret, der er bygget af elever på Ollerup Gymnastikhøjskole, er nu enten nedlagt eller ikke længere offentligt.

Skraldespanden er en model jeg kender fra min barndom i Svendborg.