Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsstien april 2016 > side 5 af 118
Kogtvedgård Mølle. Selvom jeg ofte har sejlet her forbi, er det kun et år siden jeg første gang lagde mærke til vandmøllen.