Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsstien april 2016 > side 54 af 118
Dagens vandring bliver de 18 km fra Fjællebroen til Tidselkroggård, hvor vi har bestilt shelterplads.

Kortet kan her ses i større størrelse.