Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsstien april 2016 > side 64 af 118
Nyborg-Ringe-Faaborg jernbane. Anlagt 1880, gradvis nedlagt fra 1962, nu Syd Fyenske Veteranjernbane Faaborg-Korinth.