Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsstien april 2016 > side 95 af 118


Udsigt fra Trebjerg over Helnæs Bugt med Vigø, Horsehoved, Illumø og Helnæs - samt Als i det fjerne.

Man kan vade mellem småøerne, se billeder fra 1970.