Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Vallensbæk rundt > side 32 af 63
Vejleåstien får et nyt lag stabilgrus. Vandløbet er en gravet rende i kanten af Tranegilde/Vallensbæk Mose, hvor Store Vejleå løber midt igennem.