Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Vallensbæk rundt > side 38 af 63
Grøften er en landkanal, der optager det vand, der ellers ville løbe ud i den lavtliggende mose. (Vi står ved den røde cirkel.)