Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Vallensbæk rundt > side 41 af 63
Vallensbæk Sø er ikke en sø, men et "regnvandsteknisk anlæg". Der lavet en brolagt sænkning i diget, hvor overskydende vand kan løbe ud i mosen.