Finn-J.dk

Europa

  Salzburg  

Side 32
af 42
Steinröschen, Daphne striata, er en slægtning til pebertræ, Daphne mezereum. Der ses også en skovsyre.

Pedicularis asplenifolia er en art troldurt.