Bistorta vivipara
Kujataa, Qorlortorsuup Tasia, 11 km SØ for Igaliku Kujalleq
23-7-1974
En frodig søbred med bl.a. topspirende pileurt, alpe-tjærenellike, skjaller og blågrå pil
 
FINNS HJEMMESIDEFLORA GROENLANDICA onlineSkedeknæfamilien › Topspirende pileurt