Kujataa
Qorlortorsuup Tasia
11 km SØ for Igaliku Kujalleq
23-7-1974
Frodig søbred med bl.a. alpe-tjærenellike,
top­spi­rende pileurt, skjaller,
blåklokke og blågrå pil
Lychnis alpina
FINNS HJEMMESIDEFLORA GROENLANDICA onlineNellikefamilien › Alpe-tjærenellike