Forhaven er den smallest lovlige, idet huset er placeret 5 meter fra skellet.
 
 
 
 
2