Krøniken Ellen og Sigvald

Ellen og Sigvalds krønike

Et liv med radio

Hvad denne krønike handler om, hvor den udspiller sig, og i hvilken tidsperiode. Desuden lidt om den vold­somme sam­funds­udvikling, som hoved­personerne op­levede som unge. Dette kapitel handler om Sigvalds opvækst- og ungdomsår, og om hans familie og hjem i perioden 1906-1933, samt et til­bage­blik på hans fars liv.
Ellens opvækst, hendes familie og hjem i perioden 1912-1929, samt et tilbage­blik på hendes for­ældres ungdom. Efter endt læretid fik Sigvald arbejde som gørtler og prøvede i en periode en tilværelse som pendler.
Om Ellen og Sigvalds forlovelse og gifter­mål, og om deres hjem og ud­flugt­erne med familie og venner i perioden 1930-45. Ellen som ung pige i huset, dame­frisør og husmor gennem 50 år.
Som ung havde Sigvald radio som hobby, og fra omkring 1932 til sin død 40 år senere arbejdede han med repa­ra­tion og salg af radio, gram­mofon, bånd­optager og fjernsyn, samt antenne­montage. Om Ellen og Sigvalds friluftsliv på vandet og deres ferieture rundt omkring i Danmark.
Sigvald var aktiv som radio­amatør gennem næsten 25 år. Her fortælles om de aktivi­teter han deltog i - tek­niske, sports­lige og sociale. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna aliquam.
© Copyright: Fotografier og tekster er beregnet til at blive set på denne hjemmeside og må ikke uden tilladelse anvendes i anden sammenhæng.
© Copyright: Photographs and texts are intended to be viewed on this website and should not be used in any other context without permission.