Home > Krøniken > Gymnasiet

Glimt fra min gymnasietid i Svendborg, 1962-65

Ej blot Videns tunge Skatte, Kundskabs rige Guld... Disse sider rummer minder fra min tid på Svend­borg Stats­gymnasium og henvender sig især til mine klasse­kammerater fra dengang - men andre må da også gerne kigge med. Anledningen til at finde disse billeder frem af glemselen var mod­tagelsen af denne indbydelse til 40 års studenter­jubilæum i juni 2005.

Når ikke andet er angivet, har jeg selv taget de viste fotos.

På billedsiderne kan man bladre med følgende links og tastatur­genveje:

>
 =  næste side (PageDown)
<
 =  forrige side (PageUp)
<<
 =  retur til oversigt (Home)
1. Skolen og min klasse. I 1962 tog jeg mellem­skole­eksamen på Nordre Skole i Svendborg, og efter sommer­ferien begyndte jeg så på gymnasiet. Her kan ses nogle billeder af skolen og min klasse, I mn. b, som jo siden blev til IImnb og IIImnb.  2. Lærerne. Både det officelle foto af lærerne og nogle mere uformelle taget i klassen kan ses her.
3. Julerejser til Jämtland. I juleferierne i hvert af de tre gymnasieår deltog jeg i skolens skirejser til Jämtland. Det gav nogle gode oplevelser, som jeg stadig tænker tilbage på med glæde. 4. Fritid på Svendborg Sund. Meget af min fritid om sommeren brugte jeg på at sejle på Sundet i min lille sejlbåd, gerne sammen med klassekammerater.
5. Ekskursioner. I 1963 var 2. g'erne på geologisk­-historisk ekskursion til Bornholm. I 1964 var jeg på ferie i England og fik set noget af den græske kunst, som vi havde lært om i oldævl. I 1965 var der ekskursion til København, med kunst, teater og EDB. 6. Finale. Billeder fra sidste skoledag, samt studenter­billeder.
7. Ekstra: Billeder fra 40-års jubilæet og nogle turistbilleder fra Svendborg.