Λ 
 < 
 > 
24
af
99
Sejlerminder
© Sigvald Johannessen 1961
I august måned får vi besøg af Chris Timms fra Haywards Heath i England. Han og hans skoleklasse er her på genvisit efter at min klasse var i England i maj måned. Han er selvfølgelig med ude at sejle på én af de frie søndage, hvor der ikke er ekskursioner.